top of page

reisvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door Red Star Travel zelf vastgesteld voor reizen naar Noord Korea, of waarbij Noord Korea een onderdeel van de reis is. Bij boeking dien je aan te geven akkoord te gaan met deze reisvoorwaarden. Dit kan enkel schriftelijk, door middel van het aanvinken van het desbetreffende vakje op het boekingsformulier of door het vermelden een simpel "Ik heb kennisgenomen van en ben akkoord met de reisvoorwaarden" (of gelijkwaardige tekst) op het boekingsformulier of in de email.  

Annulering door de reiziger

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar in sommige gevallen moet je de reis annuleren. Zorg voor een goede annuleringsverzekering die de kosten in dit geval dekt.

Reis je naar Noord Korea, dan vragen we net iets meer flexibiliteit in de voorbereidingen en ter plekke. De Noord Koreaanse overheid bepaalt welke bezienswaardigheden je tijdens de reis wel en niet mag zien. Veelal is er geen probleem en krijg je alles te zien zoals we dat vooraf hebben gereserveerd. In een enkel geval besluit de overheid (buiten ons om) de reis aan te passen. Dit kan zowel vooraf als tijdens de reis. In dit geval krijg je een alternatief (deel van het) programma aangeboden. Dit betekent ook dat je bepaalde onderdelen van de reis die vooraf wel besproken zijn wellicht niet zal gaan zien. Dit betekent niet dat je geen unieke reis zal hebben, daar het hoofddoel van de reis (Noord Korea) gewoon door zal gaan. Een wijziging in de reis(route) in en door Noord Korea is dan ook geen geldige reden tot kosteloos annuleren van de reis.

Net als met alle andere reizen kunnen we niet garanderen dat het visum voor Noord Korea afgegeven zal worden. We kunnen het visum pas bevestigen zodra het is afgegeven en gestempeld door de ambassade. Dit gebeurt pas enkele dagen voordat je naar Noord Korea reist. In uitzonderlijke gevallen zal de ambassade een aanvraag afkeuren, maar als het voorkomt zijn wij niet verantwoordelijk voor de kosten van de reis naar en het verblijf in Beijing (waar de reis naar Noord Korea zal aanvangen). Uiteraard krijg je in dit geval wel de kosten voor de reis in Noord Korea terug.

Het is momenteel voor journalisten en fotografen niet mogelijk om op een toeristenvisum naar Noord Korea te reizen. Ben je journalist of fotograaf? Dan kunnen wij je helaas niet helpen. Met klem vragen we je om dit niet voor ons te verzwijgen daar het voor ons als touroperator verstrekkende gevolgen kan hebben als je dat wel doet. Indien de ambassade geen visum wil verstrekken of indien je reis tussentijds wordt stopgezet omdat de autoriteiten ontdekken dat je journalist of fotograaf bent, dan zullen de kosten van de reis niet worden vergoedt. 

Bij annuleringen door de reiziger gelden er voor reizen naar Noord Korea andere annuleringsvoorwaarden. Deze zijn als volgt:

- Binnen 24 uur na boeking: 0% van de reissom met een minimum van € 0,-

- 24 uur na boeking tot 30 dagen voor vertrek: 25% van de reissom met een minimum van € 50,-

- 28 dagen voor vertrek tot het einde van de reis: 100% van de reissom met een minimum van € 50,-

Annuleringen dienen altijd schriftelijk te geschieden, per post of email. 

Als je reis niet door kan gaan omdat je geen visum krijgt voor bijvoorbeeld China of Rusland (of een ander land vanwaar je de reis naar Noord Korea start), dan houden wij bovenstaand schema aan voor de berekening van de annuleringskosten. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende annuleringsverzekering, die de kosten zal vergoeden indien een visum niet wordt afgegeven. 

Annulering van de vlucht

Wanneer de reiziger de benodigde vlucht boekt via Red Star Travel worden deze geboekt dan wel rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappij dan wel via een tussenpersoon of agent. Deze vluchten zijn altijd non-refundable en voor het annuleren van vluchten brengen wij zonder uitzondering 100% van de vluchtfactuur in rekening.

Vliegen met Air Koryo

Vlieg je van of naar Noord Korea met Air Koryo, dan is er een iets groter risico op annulering van de vlucht door de airline of de autoriteiten. Als je ticket met Air Koryo wordt geannuleerd, proberen we je om te boeken naar een andere vlucht (eventueel met een andere maatschappij). Eventuele meerkosten zijn voor de reiziger. Mochten we je niet kunnen omboeken, dan overleggen we met jou over het aanpassen van de reis dan wel verschuiven van de reis. Komen we er niet uit, dan kan de reis naar Noord Korea kosteloos worden geannuleerd (met uitzondering van de eventueel gemaakte visumkosten) 
 

LET OP: Wij vergoeden geen kosten voor de reis naar of arrangementen in China die je zelf boekt voorafgaande of na je reis naar Noord Korea bij annulering van de reis door Noord Korea. Je bent hier als reiziger zelf verantwoordelijk voor en we raden je dan ook aan om een goed dekkende annuleringsverzekering af te sluiten. 

air koryo - een maatschappij op de zwarte lijst

Verreweg de meeste reizigers maken op een moment gebruik van Air Koryo, de nationale staatsmaatschappij van Noord Korea. Air Koryo bezit momenteel twee nieuwe Tupolev 204 toestellen die in Europa niet op de zwarte lijst staan (en soms zelfs naar Berlijn vliegen). Wij kunnen echter niet garanderen dat je met dit toestel vliegt als je met Air Koryo reist en het kan dus voorkomen dat je op een ouder toestel wordt ingeboekt. Deze toestellen staan in Europa allemaal op de zwarte lijst. In de afgelopen jaren zijn er geen grote problemen geweest met de toestellen van Air Koryo maar omdat ze op de zwarte lijst staan vermelden wij dit wel. Wil je dit niet, kies dan voor de vluchten van Air China. 

Annulering door de touroperator

Als wij als touroperator de reis moeten annuleren, doen we dat alleen als we daar een gegronde reden voor hebben. Een paar voorbeelden kunnen zijn:
- De ambassade geeft (tijdelijk) geen visa meer uit
- Er komt geen (tijdelijk) geen toestemming vanuit Pyongyang
- De veiligheid van de reiziger in Noord Korea kan niet meer gegarandeerd worden
- Er komt een bindend advies vanuit de Nederlandse overheid
- Er is een calamiteit of gebeurtenis ter plekke waardoor de beschikbaarheid niet voldoende is en de route kan niet aangepast worden


Naast deze voorbeelden zijn er meer redenen voor ons om een reis te annuleren. In geval van annulering door ons krijg je de kosten van de reis die je ons betaald voor de reis naar Noord Korea hebt terug (met uitzondering van de visumkosten)

Wij vergoeden geen kosten die je hebt gemaakt voor de reis naar China of voor de vluchten naar Noord Korea die je zelf hebt geboekt. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk, dus zorg voor een goed dekkende annuleringsverzekering. 

LET OP: Als blijkt dat je voor ons verzwegen hebt werkzaam te zijn als journalist of fotograaf dan zullen we de reis direct annuleren en onze Koreaanse partners en de ambassade hiervan op de hoogte stellen. De annuleringsvoorwaarden komen in dit geval te vervallen en reeds betaalde kosten krijg je niet terug. Ook zullen wij in dit geval juridische stappen overwegen omdat je ons, onze partners, onze gidsen, andere reizigers, locals en bovenal jezelf in gevaar brengt. 

wijziging door de reiziger

Wanneer de reiziger na boeking de reis wil aanpassen, dan is dit in sommige gevallen mogelijk. In overleg met Red Star Travel wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Red Star Travel zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen a € 25,- per boeking. Naast deze wijzigingskosten kunnen er annuleringskosten of meerkosten in rekening gebracht worden als deze van toepassing zijn.

geldigheid reisvoorstel

Onze reisvoorstellen zijn (onder voorbehoud van fouten) in de regel 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen kunnen we de reissom na 14 dagen aanpassen. Mocht er door onze Koreaans partners een plotselinge verhoging van de prijzen gerekend worden in het offerte stadium, dan zullen we deze doorberekenen aan de reiziger. Vanzelfsprekend krijg je bij een prijsverlaging korting op de offerteprijs.

Boekingen, betalingen en reisbescheiden

Red Star Travel kan middels het boekingsformulier op onze website of per email. Na boeking wordt de reis op de bestemming bij onze lokale partners gereserveerd. In sommige gevallen komt het voor dat bepaalde delen van de reis niet beschikbaar zijn. In dat geval zullen we je een alternatief aanbieden. Het is mogelijk dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Zodra de reis door onze lokale partners bevestigd is, zal Red Star Travel de factuur voor het landarrangement sturen. Ook de reisbescheiden zullen op dit moment verzonden worden (mits deze gereed zijn). De aanbetaling van het landarrangement is vastgesteld op 25% van de totale reissom plus de reserveringskosten. De aanbetaling moet binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur door de reiziger voldaan worden. Het restant van de reis moet twee maanden voor vertrek voldaan zijn. Indien je binnen twee maanden vertrekt zal er geen aanbetaling zijn en dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur voldaan zijn. Het is de verantwoording van de reiziger om de betaling op tijd te voldoen. Als de betaling niet op tijd binnen is zal Red Star Travel eenmalig een betalingsherinnering versturen. Bij uitblijven van de betaling is Red Star Travel gemachtigd om de reis te annuleren. De annuleringskosten zoals genoemd in deze voorwaarden zijn dan van toepassing. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Als ook de vluchten via Red Star Travel geboekt worden dan zal de vluchtfactuur bij boeking verzonden worden. Het totaalbedrag van deze factuur dient volledig binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.  

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De reserveringskosten bedragen € 25,- per boeking tot 8 personen. Bij boekingen vanaf 8 personen berekenen we € 10,- reserveringskosten per persoon, met een maximum van € 100,- per boeking. 
Wij verzoeken de bedragen te voldoen op ons rekeningnummer wat terug te vinden is op de factuur.  

paspoort, visum en gezondheid

Op onze website en in onze reisinformatie verstrekken wij informatie over paspoorten, visa en gezondheid. Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en het is belangrijk om te weten dat de reiziger altijd zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de juiste documenten. Daarvoor is het raadzaam voor de reiziger om tijdig de juiste informatie bij de lokale autoriteiten in te winnen. De reiziger wordt ook aangeraden om medisch advies in te winnen bij een medisch onderlegde instantie zoals de tropendokter, GGD of huisarts. Hoewel onze informatie met de grootste zorg is samengesteld, is het belangrijk om hier dus niet op blind te staren. Omdat onze reizen vaak naar bestemmingen gaan waar sommige zaken anders geregeld zijn en omdat onze reizen vaak wat actiever zijn, stellen we het hebben van een reisverzekering met medische dekking (ter bescherming van onze reizigers) verplicht.

Het visum voor Noord Korea zal door Red Star Travel worden aangevraagd. De reiziger dient dit visum zelf in Beijing bij de ambassade op te halen en ter plaatse te betalen. De kosten voor het visum zijn € 50,- per persoon. Dit visum zal worden uitgegeven als apart formulier naast het paspoort. Zorg ervoor dat je minimaal een dag voorafgaand aan de reis naar Noord Korea in Beijing bent om dit te kunnen regelen en hou hierbij ook rekening met weekenden en feestdagen. Op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger is het mogelijk om het visum af te halen bij een Noord Koreaanse ambassade in op een andere locatie dan Beijing. Dit kan ALLEEN in overleg met ons en ALLEEN na goedkeuring door het ministerie van toerisme in Pyongyang. Indien Pyongyang hier niet mee akkoord gaat, is het niet mogelijk om het visum elders dan in Beijing op te halen.

reizen in noord korea

Noord Korea is een geweldige bestemming! Dit komt mede door het unieke karakter van het land. Dit unieke karakter maakt het reizen en het plannen soms ook uitdagend. De overheid heeft altijd het laatste woord in wat de reiziger kan en mag zien en hierdoor realiseren wij ons dat we een enorm beroep doen op de flexibiliteit van de reiziger. Aanpassingen in de reis kunnen door de overheid eenzijdig op elk moment van de reis worden doorgevoerd. Dit betekent ook dat je bepaalde onderdelen van de reis die vooraf wel besproken zijn wellicht niet zal gaan zien. Dit betekent niet dat je geen unieke reis zal hebben, daar het hoofddoel van de reis (Noord Korea) gewoon door zal gaan. Een wijziging in de reis(route) in en door Noord Korea is dan ook geen geldige reden tot kosteloos annuleren van de reis.

bottom of page